Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Inspekcja odcinka sieci sanitarnej potwierdza zasięg uszkodzeń na badanym odcinku. Lokalizacja, postać i zasięg uszkodzenia, widoczna na zdjęciu z kamery inspekcyjnej.

 W efekcie możliwe jest podjęcie racjonalnych decyzji dotyczących wyboru technologii odnowy przewodu kanalizacyjnego.