Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Prezentowana metoda renowacji studzienki kanalizacyjnej zapewnia:

 •  trwałość oraz bezawaryjność podczas dalszej eksploatacji po wykonanej renowacji studzienki kanalizacyjnej

Do naprawy uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych proponujemy sprawdzone technologie:

 • naprawa za pomocą chemii odpornej na warunki panujące w sieci kanalizacyjnej,

Metoda renowacji studzienek obejmuje:

 • pracę kamery
 • zestawu do napraw miejscowych (opcja)
 • zestawu do ciśnieniowego czyszczenia.

Metoda renowacji polega  na całkowitym odizolowaniu ścianek studzienki od warunków jakie występują w sieci, także usuwane zostają miejsca infiltracji oraz eks-infiltracji.

Nowo naniesiona powłoka utrudnia osadzanie się osadów na ściankach studzienki, posiada wysoką odporność antykorozyjną.

Renowacje wykonuje się najczęściej w miejscach niewielkich uszkodzeń ścian studzienek kanalizacyjnych wywołanych czynnikami mechanicznymi lub warunkami panującymi w istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Zalety renowacji studzienki:

 • szybkie tempo robót renowacyjnych
 • redukcja ilości wymaganych wykopów, sprzętu i pracowników
 • oszczędność materiałów wykorzystywanych do odtworzenia istniejącej infrastruktury
 • ograniczenie uciążliwości dla ruchu ulicznego
 • możliwość przeprowadzania renowacji w bardzo niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wody gruntowe, kurzawka i in.)
 • minimalizacja kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym oraz uszkodzenia lub naruszenia znajdujących się w pobliżu budowli
 • w większości przypadków znaczna poprawa parametrów hydraulicznych oraz strukturalnych sieci

 

Zyski:

 • Obniżenie kosztów oraz czasu remontu o 40-80%
 • eliminuje konieczność wykonywania wykopu i odtwarzania terenu
 • zmniejsza utrudnienia komunikacyjne (pozwolenia, organizacja ruchu)