Przyłączenie nieruchomości do sieci wod - kan, co jest potrzebne by otrzymać warunki techniczne?

1.Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod -kan

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych. Wniosek należy pobrać z zakładki FORMULARZE lub w Dziale Technicznym PWiK.
Do wniosku należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową z zaznaczonymi granicami nieruchomości i lokalizacją projektowanego obiektu budowlanego (2 egz.).
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Technicznym PWiK przy ul. Piłsudskiego 18 (parter, pok nr 1)
Na miejscu można dowiedzieć się również jaki jest aktualny koszt wydania warunków.
 

2.Opracowanie projektu

Po uzyskaniu warunków technicznych należy zlecić opracowanie projektu budowlanego przyłączy wod - kan projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami.
 

3.Uzgodnienie projektu przyłączy wod - kan

Po opracowaniu, projekt przyłączy wod - kan należy przedłożyć do uzgodnienia w PWiK Sp. z o.o. Do uzgodnienia projektu przyłączy wod - kan wymagane jest złożenie wniosku o uzgodnienie projektu oraz 2 egzemplarze projektu budowlanego.
 
 

4.Wykonanie przyłączy wod - kan

Inwestor zobowiązany jest do wypełnienia zlecenia (po wcześniejszym uzgodnieniu projektu):
  • na kompletne wykonanie usługi tj. wybudowanie przyłącza, włączenie w sieć, odbiór techniczny oraz usługę geodezyjną, lub
  • na wykonanie przyłączenia do sieci i odbiór techniczny.

Inwestor ma obowiązek dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

W momencie wypełnienia zlecenia o wykonanie przyłącza lub przyłączenia nieruchomości do sieci wod - kan, inwestor zobowiązany jest do podpisania umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.
Wypełnianie i podpisywanie zleceń odbywa się w Dziale Technicznym PWiK Sp. z o.o.