Rozliczanie odbiorcy usług następuje od momentu zainstalowania i zaplombowania wodomierza przez Dział techniczny oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Podstawą rozliczania za świadczone przez PWiK usługi są wskazania wodomierza.

Na podstawie danych uzyskanych z odczytów dokonanych przez pracowników Działu sprzedaży wystawiane są faktury określające ilość pobranej wody i odprowadzenia ścieków oraz wynikających z tego tytułu należności do zapłaty.

Faktura może być wystawiona na miejscu zaraz po dokonaniu odczytu lub przesłana drogą pocztową na adres do korespondencji.

Odbiorca usług może również samodzielnie podawać stan wodomierza w celach rozliczeniowych. W takim przypadku faktura wysłana jest drogą pocztową a wskazanie wodomierza kontrolowana jest okresowo przez pracownika Działu.