Miło nam poinformować, iż 22 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim o przystąpienie do projektu Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny.
Dzięki aktywnemu włączeniu się do tej inicjatywy, rodzice biorący udział w Programie zyskali prawo do 20% ulg (rabatów) na część usług oferowanych przez PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, nie objętych ograniczeniami wynikającymi z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Z usługami objętymi rabatem zapoznać się można na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pwiklw.home.pl. Rabaty z tytułu posiadania „Karty Dużej Rodziny” zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 r.
Rabaty KDR cz. 1

Miło nam poinformować, iż 22 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim o przystąpienie do projektu Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny.

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2015-12-22
Dodany przez: Krzysztof Mankała
Data modyfikacji: 2015-12-22
Zmieniony przez: Krzysztof Mankała
Rabaty KDR cz.2

Dzięki aktywnemu włączeniu się do tej inicjatywy, rodzice biorący udział w Programie zyskali prawo do 20% ulg (rabatów) na część usług oferowanych przez PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, nie objętych ograniczeniami wynikającymi z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2015-12-22
Dodany przez: Krzysztof Mankała
Data modyfikacji: 2015-12-22
Zmieniony przez: Krzysztof Mankała