Renowacja studzienki kanalizacyjnej

Do naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej wykorzystano metodę renowacji chemią:

  • naprawa za pomocą chemii odpornej na warunki panujące w sieci kanalizacyjnej,

Przyczyny występujących uszkodzeń nawierzchni zostały usunięte, brak dalszych uszkodzeń na badanym odcinku. Lokalizacja, postać i zasięg naprawy widoczna na zdjęciu z kamery.

 

Zyski:

  • Obniżenie kosztów oraz czasu remontu o 40-80%
  • eliminuje konieczność wykonywania wykopu i odtwarzania terenu
  • zmniejsza utrudnienia komunikacyjne (pozwolenia, organizacja ruchu)