Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim uprzejmie informuje, że w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2024 r. obowiązywać będą ceny zgodnie z przedstawioną tabelą:

 

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

 

Cena/stawka

netto (brutto)

 

01.07.2021-30.06.2022

01.07.2022-30.06.2023

01.07.2023-30.06.2024

1.

Cena w zł za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców

4,76 (5,14)

4,80 (5,18)

4,85 (5,24)

 

Opłata stała abonamentowa

 

 

 

 

- dla Odbiorców rozliczanych według wodomierzy głównych lub innych urządzeń pomiarowych

4,70 (5,08)

4,75 (5,13)

4,80 (5,18)

 

- dla Odbiorców rozliczanych według przeciętnych norm zużycia

4,30 (4,64)

4,35 (4,70)

4,35 (4,70)

2.

Cena w zł za 1 m3 odebranych ścieków powstających w gospodarstwie domowym i pozostałych

6,55 (7,07)

6,64 (7,17)

6,68 (7,21)

 

Opłata stała abonamentowa

4,70 (5,08)

4,75 (5,13)

4,80 (5,18)

3.

Cena w zł za 1 m3 odebranych ścieków przemysłowych

6,59 (7,12)

6,64 (7,17)

 

6,69 (7,23)

 

Opłata stała abonamentowa

4,70 (5,08)

4,75 (5,13)

4,80 (5,18)

4.

Wysokość stawek opłaty za przekroczenie parametrów

i warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

1 m3

x

stawka z tabeli 1

1 m3

x

stawka z tabeli 1

1 m3

x

stawka z tabeli 1

Na dzień opracowania taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.