Do naprawy uszkodzonego rurociągu kanalizacji sanitarnej wykorzystano metodę wykopową:

  • przebudowany został cały uszkodzony odcinek sieci

Przyczyny występujących uszkodzeń zostały usunięte, brak dalszych uszkodzeń na badanym odcinku. Lokalizacja, postać i zasięg naprawy widoczna na zdjęciu z kamery.

 

Zyski:

  • odciążenie przepompowni ścieków
  • zmniejsza koszty eksploatacyjne sieci