Do naprawy uszkodzonego rurociągu kanalizacji sanitarnej wykorzystano metodę wykopową:

  • przebudowany został cały uszkodzony odcinek sieci