• smaczna zdrowa wyjątkowa
  • Karta Dużej Rodziny
  • zdjecia pwik

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

Osiedli Mieszkaniowych
,,Warmińska” „Grabowskiego”
,,Zydląg” „Bartoszycka”
miasta LIDZBARK WARMIŃSKI

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim informuje, że w związku z rozpoczęciem prac w ul. Wyszyńskiego oraz Orła Białego w ramach inwestycji ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 51 w miejscowości Lidzbark Warmiński oraz pracami związanymi z MODERNIZACJĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ mogą następować chwilowe przerwy w dostawach wody oraz obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej.

Za utrudnienia i niedogodności PRZEPRASZAMY.

Zarząd Spółki
Bartosz Buczyński

Witamy serdecznie na stronach PWiK Lidzbark Warmiński

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, z przyjemnością zawiadamiamy o usługach wykonywanych na zlecenie przez pracowników Przedsiębiorstwa w zakresie sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz Auto Myjni Samochodowej, w szczególności:
 
           
          W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWYCH:
      *  usuwanie awarii wodociągowej na wodociągu i przyłączach
      *  wykonywanie włączeń do sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych
      * wykrywanie i lokalizacja miejsc nieszczelności przewodów
      * wykonanie instalacji metodą bezwykopową, przy pomocy tzw KRETA, bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę oraz konieczności robienia wykopu wzdłuż całej instalacji
           W ZAKRESIE SIECI KANALIZACYJNYCH:
      * udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej metodą ciśnieniową i mechaniczną
      * lokalizacja nielegalnych włączeń przykanalików kanalizacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej
      * wykonywanie inspekcji TV odcinków instalacji kanalizacji wewnętrznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, za pomocą profesjonalnego zestawu inspekcyjnego
      * punktowe wzmacnianie i uszczelnianie kanałów technologią krótkich rękawów, tzw PAKERÓW
 
 Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem oferowanych usług
Z przyjemnością informujemy
o zajęciu I miejsca
w organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie konkursie:
Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej
pip_1.jpg
pip_2.jpg
Podczas uroczystej Gali Konkursowej, w dniu 9 grudnia 2016 r. Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim Pan Bartosz Buczyński odebrał nagrodę z rąk okręgowego inspektora pracy w Olsztynie Pana Marka Wójciaka, za zajęcie
I miejsca w kategorii zakładów zatrudniających od 51 do 250 pracowników. Laureaci Konkursu to przede wszystkim osoby i firmy które, zdaniem inspektorów pracy, szczególnie wyróżniają się w naszym regionie pod względem dbałości o bezpieczeństwo pracy i nie mają problemów z przestrzeganiem prawa pracy.
kdr_male.jpg

Karta Dużej Rodziny

Miło nam poinformować, iż 22 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim o przystąpienie do projektu Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny. Dzięki aktywnemu włączeniu się do tej inicjatywy, rodzice biorący udział w Programie zyskali prawo do 20% ulg (rabatów) na część usług oferowanych przez PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, nie objętych ograniczeniami wynikającymi z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Z usługami objętymi rabatem zapoznać się można na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pwiklw.home.pl. Rabaty z tytułu posiadania „Karty Dużej Rodziny” zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 r.

W załącznikach informacje do rabatów Karty Dużej Rodziny
Rabaty część I                  Rabaty część II

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

Zarząd Spółki PWiK Lidzbark Warmiński wprowadził procedury rozłożenia na raty płatności za wykonane przyłącza wod-kan

Informacja dotycząca Regulaminu oraz wniosek i umowa o wykonanie przyłącza na raty, znajdują się na dole strony. Dodatkowych informacji udziela Dział Wody, pod nr telefomu: 89 767 26 70, wewn.26, codziennie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz.8:00 - 15:00.

Wszystkie chętne osoby zaprzaszamy do zapoznania się z materiałami.

Szanowny Kliencie,

Z myślą o najwyższych standardach wprowadzamy nowy system obsługi. W związku z tym, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na Państwa rozliczenie.
Wdrożeniu nowego systemu towarzyszą pewne niedogodności, stąd prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Państwa dane będą przenoszone i aktualizowane, a wpłaty sukcesywnie księgowane, dlatego prosimy o cierpliwość do momentu oddania pełnej funkcjonalności systemu. Nowy system to także zmiany, które będą obowiązywały w kolejnych dokumentach rozliczeniowych.

Zmienione zostaną:

✓ indywidualne numery konta bankowego do regulowania płatności,

Wszelkiego rodzaju wnioski przyjmowane są w siedzibie Spółki przy ul. Piłsudskiego 18, codziennie w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00,

telefonicznie: 86 767 15 04 oraz za pomocą poczty elektronicznej: pwiklw@home.pl

Przepraszamy za utrudnienia

Zarząd Spółki PWiK

INFORMACJA w sprawie form płatności za usługi wykonywane przez PWiK w Lidzbarku Warmińskim

Na podstawie Zarządzenia Nr 7 z dnia 18.11.2014 r. Prezesa Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim informuję, że
od dnia 01.01.2015 r. faktur VAT za dostawę wody i odbiór ścieków wystawionych przez PWiK Lidzbark Warmiński, nie będzie można opłacać bezpośrednio do rąk upoważnionego do odczytów inkasenta.
Opłaty za usługi wykonywane przez PWiK można dokonywać gotówką w Kasie Przedsiębiorstwa przy ulicy Piłsudskiego 18 w Lidzbarku Warmińskim, bądź przelewem na rachunek bankowy wskazany na Fakturze.
KASA Spółki czynna jest w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00. Od wpłat za wodę i ścieki dokonanych w kasie nie są pobierane dodatkowe opłaty.
Jeżeli Odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy, należy zgłosić ten fakt niezwłocznie do Działu Zbytu Wody Spółki, tel. 730 008 595.
W sprawie ustalenia należności wobec Spółki informacji udziela Dział Zbytu Wody, tel. 89 767 15 04, 730 008 595.