• swiatowy dzien wody
  • smaczna zdrowa wyjątkowa
  • Karta Dużej Rodziny
  • zdjecia pwik

Witamy serdecznie na stronach PWiK Lidzbark Warmiński

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, z przyjemnością zawiadamiamy o usługach
wykonywanych na zlecenie przez pracowników Przedsiębiorstwa w zakresie sieci wodociągowych,
sieci kanalizacyjnych oraz Auto Myjni Samochodowej, w szczególności:
W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWYCH:
* usuwanie awarii wodociągowej na wodociągu i przyłączach
* wykonywanie włączeń do sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych
* wykrywanie i lokalizacja miejsc nieszczelności przewodów
* wykonanie instalacji metodą bezwykopową, przy pomocy tzw KRETA, bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę oraz konieczności robienia wykopu wzdłuż całej instalacji
W ZAKRESIE SIECI KANALIZACYJNYCH:
* udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej metodą ciśnieniową i mechaniczną
* lokalizacja nielegalnych włączeń przykanalików kanalizacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej
* wykonywanie inspekcji TV odcinków instalacji kanalizacji wewnętrznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, za pomocą profesjonalnego zestawu inspekcyjnego
* punktowe wzmacnianie i uszczelnianie kanałów technologią krótkich rękawów, tzw PAKERÓW
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem oferowanych usług

Szanowny Kliencie,

Z myślą o najwyższych standardach wprowadzamy nowy system obsługi. W związku z tym, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na Państwa rozliczenie.
Wdrożeniu nowego systemu towarzyszą pewne niedogodności, stąd prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Państwa dane będą przenoszone i aktualizowane, a wpłaty sukcesywnie księgowane, dlatego prosimy o cierpliwość do momentu oddania pełnej funkcjonalności systemu. Nowy system to także zmiany, które będą obowiązywały w kolejnych dokumentach rozliczeniowych.

Zmienione zostaną:

✓ indywidualne numery konta bankowego do regulowania płatności,

Wszelkiego rodzaju wnioski przyjmowane są w siedzibie Spółki przy ul. Piłsudskiego 18, codziennie w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00,

telefonicznie: 86 767 26 70 oraz za pomocą poczty elektronicznej: pwiklw@home.pl

Przepraszamy za utrudnienia

Zarząd Spółki PWiK

Karta Dużej Rodziny

Miło nam poinformować, iż 22 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim o przystąpienie do projektu Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny. Dzięki aktywnemu włączeniu się do tej inicjatywy, rodzice biorący udział w Programie zyskali prawo do 20% ulg (rabatów) na część usług oferowanych przez PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, nie objętych ograniczeniami wynikającymi z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Z usługami objętymi rabatem zapoznać się można na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pwiklw.home.pl. Rabaty z tytułu posiadania „Karty Dużej Rodziny” zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 r.

W załącznikach informacje do rabatów Karty Dużej Rodziny
Rabaty część I Rabaty część II

Konkurs Wymyśl Hasło
Konkurs o charakterze otwartym, skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych.Zapraszamy do wzięcia udziału
Czekamy na prace konkursowe do 20 listopada do 14:00.


Konkurs na hasło promujące picie wody z kranu

Konkurs o charakterze otwartym, skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Konkurs ma na celu pokazać, jak ważna w życiu człowieka jest woda. Lidzbarskie wodociągi chcą uświadomić już najmłodszych mieszkańców miasta Lidzbark Warmiński, że wodę oczyszczoną w stacjach uzdatnia wody w Lidzbarku Warmińskim można pić nawet przed jej przegotowaniem.

Inicjatywa ma walor edukacyjny. W jej ramach PWiK od kilku lat organizuje wycieczki w ramach Dni Otwartych, podczas których można zapoznać się ze stosowanymi rozwiązaniami technologicznymi oczyszczania wody.

Światowy dzień mycia rąk 15 października 2015r.

Święto obchodzone corocznie 15 października, ustanowione przez UNICEF. W tym roku, przy współpracy Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, akcję zorganizowało również Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim. Celem akcji jest uświadamianie i kreowanie nawyków mycia rąk u najmłodszych wodą z mydłem, a tym samym zapobieganie chorobom związanym z nieprzestrzganiem prawidłowej higieny.

PWiK Lidzbark Warmiński

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi Stacji Uzdatniania Wody Zachód przy ul. Kalinowskiego polegającymi na zwiększeniu wydajności ujęcia wody oraz poprawie parametrów jakościowych dostarczanej wody może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości tylko i wyłącznie w zakresie zwiększenia zawartości żelaza i manganu (Fe, Mn) w wodzie do spożycia.

Za niedogodności Serdecznie Przepraszamy.
Zarząd Spółki PWiK

INFORMACJA w sprawie form płatności za usługi wykonywane przez PWiK w Lidzbarku Warmińskim

Na podstawie Zarządzenia Nr 7 z dnia 18.11.2014 r. Prezesa Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim informuję, że
od dnia 01.01.2015 r. faktur VAT za dostawę wody i odbiór ścieków wystawionych przez PWiK Lidzbark Warmiński, nie będzie można opłacać bezpośrednio do rąk upoważnionego do odczytów inkasenta.
Opłaty za usługi wykonywane przez PWiK można dokonywać gotówką w Kasie Przedsiębiorstwa przy ulicy Piłsudskiego 18 w Lidzbarku Warmińskim, bądź przelewem na rachunek bankowy wskazany na Fakturze.
KASA Spółki czynna jest w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00. Od wpłat za wodę i ścieki dokonanych w kasie nie są pobierane dodatkowe opłaty.
Jeżeli Odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy, należy zgłosić ten fakt niezwłocznie do Działu Zbytu Wody Spółki, tel. 730 008 595.
W sprawie ustalenia należności wobec Spółki informacji udziela Dział Zbytu Wody, tel. 89 767 26 70, 730 008 595.

UWAGA WŁAŚCICIELE I ADMINISTRATORZY NIERUCHOMOŚCI !